BridgeCAD

BridgeCAD jest specjalistycznym oprogramowaniem służącym do projektowania obiektów mostowych.


Program tworzy pliki *.dat, które następnie użytkownik przelicza w programie SOFiSTiK.

BridgeCAD generuje wszelkiego rodzaju przyczółki mostowe posadowione bezpośrednio oraz na palach fundamentowych. Umożliwia to zaprojektowanie obiektu mostowego w połączeniu z podłożem gruntowym.


Firma SOFiSTiK ogłosiła program BridgeCAD na swojej stronie internetowej.

BridgeCAD jest dedykowany jako narzędzie służące do projektowania obiektów mostowych z wykorzystaniem pakietu SOFiSTiK.

BridgeCAD ma strukturę modułową.

Obecna wersja programu zawiera zestaw dwóch współpracujących modułów: ABT do projektowania przyczółków i KXG do obliczeń pali fundamentowych.

ABT ABT
KXG KXG